Canoe polo – advanced skills and tactics

نام انگلیسی این کتاب Canoe polo – advanced skills and tactics است و نویسنده آن دکتر ایان بیسلی می باشد.این کتاب برای بازیکنان حرفه ای وسطح بالا نوشته شده ومناسب بازیکنان مبتدی نمی باشد. این کتاب بر پایه تمرینات و برنامه آماده سازی تیمهای  ملی استرالیا،بریتانیا،هلند و کانادا به نگارش در آمده است.

لینک خرید کتاب نسخه اصلی

لینک معرفی کتاب نسخه اصلی

فهرست مطالب:

مقدمه

  1. کانوپولو در صحنه جهانی
  1. مسابقات بین المللی
  1. چه چیزهایی یک بازیکن بزرگ را می سازد

آمادگی بدنی

  1. سیستمهای انرژی
  1. تستهای آمادگی
  1. قدرت و آماده سازی
  1. پیشگیری از آسیبها

آمادگی ذهنی

  1. دانستنیهای روانی
  1. فیزیولوژی ورزشی
  1. تصویر سازی
  1. تعیین هدف

مهارتهای پیشرفته

  1. سرعت
  1. موقعیت قایق
  1. شناوری

بازی

  1. دفاع
  1. حمله

مربی

  1. تیم سازی
  1. برنامه تمرین
  1. جلسات تمرین
  1. آنالیز بازی
  1. تمرینات