محوطه بازی کانوپولو

canoe polo playing area

ساخته شده توسط شرکت راسپینا