آنالیز مسابقات قهرمانی آسیا 2015

در اینجا سعی می کنیم تیم ایران و حریفان اصلی تیم کانوپولوی بزرگسالان آقایان ایران را در مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2015 که در هنگ کنگ برگزار شد بررسی کنیم و با آنالیز تیمهای ایران،تایوان،ژاپن و سنگاپور بتوانیم اطلاعات مفیدی از این تیمها و نقاط قوت وضعف آنها کسب کنیم.

لازم به ذکر است در این آنالیز 5 بازی از دور دوم این مسابقات که تیمهای مذکور در آنها حضور داشتند مورد بررسی قرارگرفته است که در ادامه آنالیز هر یک از این مسابقات و نکات کلیدی آن به طور جداگانه بیان خواهد شد.در ادامه نیز برخی آمارهای کلی در مورد تیمها ارائه می گردد.

  • آنالیز مسابقه تایوان سنگاپور در مسابقات قهرمانی آسیا 2015

  • آنالیز مسابقه تایوان ژاپن در مسابقات قهرمانی آسیا 2015

  • آنالیز مسابقه ایران سنگاپور در مسابقات قهرمانی آسیا 2015

  • آنالیز مسابقه ایران ژاپن در مسابقات قهرمانی آسیا 2015

  • آنالیز مسابقه ایران تایوان در مسابقات قهرمانی آسیا 2015