آنالیز مسابقه تایوان ژاپن در مسابقات قهرمانی آسیا 2015

آمار شوتها وپرتابها در این مسابقه:

 

تعداد شوت 14
در صد شوتهای درچارچوب 79%
در صد پرتابهایی که مالکیتشان از دست رفته 21%
درصد شوتهای گل شده 57%

تیم ژاپن

تعداد شوت 16
در صد شوتهای درچارچوب 75%
در صد پرتابهایی که مالکیتشان از دست رفته 25%
درصد شوتهای گل شده 44%

تیم تایوان

شماتیک پرتابهای دو تیم در این بازی به صورت زیر بود

همانطور که مشاهده می کنید در آمارهای اصلی پرتابها دو تیم تقریبا عملکرد یکسانی دارند ولی شوتهای تیم ژاپن در محدوده گسترده تری زده شده و این تیم از عرض زمین برای شوت زنی بهتر استفاده کرد.همانگونه که در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت،خواهید دید این محدوده امتیازگیری وسیع تر و تقارن در حملات و پرتابها از دلایل مهم پیروزی تیم ژاپن در این بازی بود.

آمار عملکرد بازیکنان در این مسابقه

همانطور که که در نمودار بالا می توان دید در این رقابت شماره 5 تیم ژاپن و شماره 4 تیم تایوان خصوصا در فاز حمله تیمهای خود نقشی محوری داشتند. در ادامه بحث،بویژه در بررسی فاز هجومی تیمها خواهید دید گرچه عملکرد بازیکن شماره 4 تایوان کمی بهتر بود،ولی عملکرد بهتر و مشارکت بیشتر دیگر بازیکنان تیم ژاپن در حملات از فاکتورهای اصلی برتری این تیم در این مسابقه بود.

آمار عملکرد بازیکنان در این مسابقه

بررسی عملکرد دفاعی تیم ها در این مسابقه

 

تیم ژاپن

 • آرایش

  در تمام زمان بازی از آرایش 1-3-1 استفاده کرد

 • تاکتیک

  تیم ژاپن در این بازی سعی داشت مرکز دفاع خود را مستحکمتر کند،برای این کار شماره 5 که مدافع جلویی بود در بیشتر زمانهایی که تیم ژاپن دفاع می کرد به عقب می آمد و به مرکز دفاع کمک می کرد به شکلی که در زمانهایی تیم ژاپن با چهار دفاع خطی بازی می کرد(این مورد را در فیلمهای 1 تا 3 بهتر مشاهده کنید).از اثرات این موضوع پایین آمدن سرعت ضد حملات این تیم بود.

فیلم شماره 3

فیلم شماره 1

فیلم شماره 2

 • نکات برجسته

  1-در تمام مدت بازی از شماره 5 به عنوان مدافع جلویی استفاده شد.

  2- شماره 8  در تمام زمان بازی به عنوان دروازه بان به کار گرفته شد.

تیم تایوان

 • آرایش

  در تمام زمان بازی از آرایش 1-3-1 استفاده کرد

 • تاکتیک

  تیم تایوان نیز بیشتر تمرکز خود را بر مرکز دفاع و مهار شماره 5 تیم ژاپن متمرکز کرده بود.ولی برخلاف تیم حریف،شماره 4 این تیم که به عنوان مدافع جلویی عمل می کرد کمتر به عقب بر می گشت و برای  مهار شماره5 توسط گارد مرکزی بیشتر گاردهای کناری به وی کمک می کردند.این موضوع باعث شد دفاع تایوان از کناره ها ضعیف شود و عملکرد شماره 3 و 1 ژاپن،که حملات موثری را از کناره روی دروازه حریف انجام دادند گلهای تعیین کننده ای را به همراه داشت.این موضوع را در فیلمهای 4 تا7 بهتر مشاهده کنید.

فیلم شماره 4

فیلم شماره 5

فیلم شماره 6

فیلم شماره 7

 • نکات برجسته

  1-در تمام مدت بازی از شماره 4 به عنوان مدافع جلویی استفاده شد.

  2-یکی از تاکتیکهای دفاع تایوان مترصد بودن برای بریدن پاسهای ارسالی برای مهاجم داخلی تیم حریف می باشد .این مورد را در فیلم شماره 8 بهتر ببینید.

فیلم شماره 8

بررسی عملکرد خط حمله تیم ها در این مسابقه

 

 

در کل می توان گفت درحملات تیم تایوان در مرکز و شوتهای خوب شماره 4 تکیه داشت و تیم ژاپن نیز به شوتهای شماره 5 خود. برخلاف تیم تایوان که دیگر بازیکنان آن در حملات نقش تعیین کننده و موفقی ایفا نکردند،در تیم ژاپن بازیکنان شماره 1 و 3 توانستند حملات موفقی را از کناره ها روی دروازه حریف اجرا کنند و با ایجاد تقارن در خط حمله این تیم و افزایش محدوده امتیاز گیری آن باعث برتری خط حمله ژاپن شوند.البته تیم ژاپن به screenگاردهای حریف نمی پرداخت و حرکت گاردها بیشتر به دلیل اورلب آنها برای پوشش نفوذ دیگر مهاجمان ژاپن که از مرکز وارد دفاع تایوان می شدند یا کمک به مدافع مرکزی صورت می گرفت.

در فیلم شماره 9 تا 14 نقش محوری بازیکنان شماره 4 تایوان و شماره 5 ژاپن را بهتر مشاهده کنید.

فیلم شماره 9

فیلم شماره 10

فیلم شماره 11

فیلم شماره 12

فیلم شماره 13

فیلم شماره 14

بررسی عملکرد  تیم ها درفازهای انتقالی در این مسابقه

 

 

 

تیم تایوان تیم سریعتری بود و این سرعت چه از لحاظ نفرات و چه تیمی قابل مشاهده بود.در سرعت و طراحی ضدحملات تیم تایوان بر حریف برتری داشت .همانطور که در بخش دفاع گفتیم مدافع جلویی تیم ژاپن برای کمک به مرکز دفاع در اغلب موارد به عقب می آمد و این موضوع به دلیل طرح ضدحمله این تیم که مدافع جلویی در نوک ضدحملات قرار می گیرد،به طور محسوسی توان این تیم را برای اجرای ضدحملات کاهش داد.در این رقابت تیم تایوان 4 ضد حمله را اجرا کرد که در دو مورد به گل رسید و دو مورد را تیم ژاپن پوشش داد.

نکات مهم وتحلیل این مسابقه

در این رقابت دو تیم بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند.به طور کلی تیم تایوان در ضد حملات تیم برتر بود وتیم ژاپن در حملات بهتر عمل کرد.در انتهای بازی در حالی که نتیجه مساوی بود تیم تایوان دست به ریسک بزرگی زد و تیم ژاپن را من تومن کرد که نتیجه آن را می توانید در فیلم شماره 15 ببینید.

فیلم شماره 15