آنالیز مسابقه ایران سنگاپور در مسابقات قهرمانی آسیا 2015

آمار شوتها وپرتابها در این مسابقه:

تعداد شوتها 20
در صد شوتهای در چارچوب 65%
درصد پرتابهایی که مالکیت آنها تغییر کرده 35%
درصد شوتهای گل شده 25%

تیم ایران

تعداد شوتها 13
در صد شوتهای در چارچوب 46%
درصد پرتابهایی که مالکیت آنها تغییر کرده 39%
درصد شوتهای گل شده 31%

تیم سنگاپور

شماتیک پرتابهای دو تیم در این بازی به صورت زیر بود

پرتابهای تیم ایران

پرتابهای تیم سنگاپور

آمار عملکرد بازیکنان در این مسابقه

آمار گلها و ضرب آهنگ هجومی تیم ها در این مسابقه

بررسی عملکرد دفاعی تیم ها در این مسابقه

خط دفاعی ایران

آرایش: در بیشتر زمان بازی از آرایش  1-3-1 استفاده کرد  وزمانی که تیم حریف یک یار کمتر داشت از 1-4 استفاده کرد.

.

  دفاع ایران در نفوذ و جایگیری مهاجمین سنگاپور به داخل موفق بود و در پیاده کردن تاکتیک 1-4 نیز موفق عمل کرد.به همین دلیل تیم سنگاپور مجبور شد بیشتر شوتهای خود را از خارج منطقه دفاعی ایران بزند که این موضوع علاوه بر بلوکه کردن راحتر این شوتها ،باعث شد تیم ایران بتواند با مهار کامل برخی از شوتهای تیم سنگاپور،ضدحملات موثری داشته باشد.

خط دفاعی تیم سنگاپور

آرایش: در بیشتر زمان بازی از آرایش  1-3-1 استفاده کرد و در انتهای بازی من تو من کرد.

.

دفاع تیم سنگاپور نفوذپذیر بود بویژه در ممانعت از جایگیری و شوت زنی شماره 4 در مرکز دفاع و نفوذ دیگر بازیکنان ایران از خارج به داخل دفاع خود عملکرد ضعیفی داشت.علاوه بر این خطای پاروی زیادی انجام دادند.در اجرای من تو من در انتهای بازی خوب عمل کردند.

بررسی عملکرد خط حمله تیم ها در این مسابقه

خط حمله تیم ایران

حملات تیم ایران بر پایه نفوذ از سمت راست دروازه حریف و تغذیه مهاجم درونی که در دفاع تیم سنگاپور جایگیری کرده بود و شوت زنی وی بود. معمولا حملات جناحی را شماره 1 و 9 انجام می دادند و جایگیری وحملات از مرکز دفاع حریف برعهده شماره 4 بود.

نکات مهم:

1-در خط حمله تیم ایران تقارن وجود نداشت و حملات از سمت چپ دروازه حریف به ندرت انجام شد.

2-ضرباهنگ تیم ایران در فاز حمله در این بازی بسیار بالاتر از حریفش بود .

خط حمله تیم سنگاپور

تیم سنگاپور در فاز حمله ضرب آهنگ کندی داشت و بیشتر سعی می کرد توپ را در خاج از منطقه دفاعی حریف به گردش درآورد تا موقعیت مناسبی برای حمله بدست آورد و از سوی دیگر با آگاهی از سرعت پوشش کند خود برای اینکه دچار ضدحملات حریف نشود کمتر میلی به نفوذ داشت.در این بازی تیم سنگاپور در جایگیری و ترتیب دادن حملات از داخل منطقه دفاعی ایران موفق نبود و بیشتر شوتهای نهایی خود را از محدوده بیرون دفاع ایران انجام داد. این موضوع به دلیل عدم وجود تاکتیکی مشخص برای screen گاردهای دفاع ایران علاوه بر کم اثر کردن این حملات و راحتر بلوکه شدن این شوتها ،ضمینه را برای ضدحملات ایران که تیم سریعتری بود،مهیا کرد.

بررسی عملکرد  تیم ها درفازهای انتقالی در این مسابقه

تیم ایران

در کل تیم ایران هم از نظر تیمی و هم فردی سریعتر از حریف بود.در این مسابقه تیم ایران سه ضدحمله بر روی دروازه حریف داشت که یک مورد منجر به گل شد و دو مورد در حالت تک به تک با دوازه بان حریف به هدر رفت.

.

هرچند تیم ایران در ضدحملات از طرح مشخصی استفاده نمی کند ولی در ضدحملات بیشتر سعی کرد توپ را سریعتر به دروازه حریف برساند و قبل از تشکیل دفاع و حتی برگشتن دروازه بان حریف به گل برسد. در این بازی شماره 4 در ضد حملات فعالتر بود و در دو مورد مهاجم نوک بود.

تیم سنگاپور

تیم سنگاپوردر ضد حملات موفق نبود و نتوانست ضد حمله ای را اجرا کند و در مقابله با ضد حملات تیم ایران هم موفق عمل نکرد و  در دو مورد توانست تنها دروازه بان این تیم دروازه را پوشش دهد .دروازه بان این تیم حدودا به 10 ثانیه زمان برای پوشش دروازه خود در ضدحملات احتیاج داشت.

بررسی عملکرد  تیم ها دربازی من تو من در این مسابقه

من تو من

بازیکنان تیم ایران نسبت به بازیکنان تیم سنگاپور از قدرت بدنی و سطح مهارت بالاتری در بازی من تومن برخوردار بودند.تیم ایران 3 بار تیم سنگاپور را در زمانی که یک یار اضافه داشت با تکنیک 1-4 من تو من کرد ودر هر 3 مورد موفق به تصاحب توپ وتغییر مالکیت شد. اما نکته قابل توجه اینست که در پایان بازی تیم سنگاپور به دلیل عقب بودن در نتیجه و جبران آن اقدام به من تو من کرد که در سه مورد این کار در یک مورد توپ راتیم سنگاپور تصاحب کرد و در دو مورد بازیکنان تیم ایران به دلیل پایان وقت مالکیت اقدام به شوت زنی از راه دور کردند. در اینجا علاوه بر اینکه مشخص شد تیم ایران از تکنیکهایی فضاسازی مانند تی زنی و حرکات عرضی برای پیش بردن توپ در زمین حریف استفاده نمی کند و در پشتیبانی از فرد صاحب توپ خوب عمل نمی کند ،بلکه با توجه به سطح پایین تر مهارتی بازیکنان تیم سنگاپور تیم ایران نشان داد طرح تاکتیکی از پیش تعیین شده ای برای فرار از من تو من حریف نداردو در این فاز از بازی متکی به توانایی ومهارت فردی بازیکنان است.

نکات مهم وتحلیل این مسابقه

تیم ایران چه از نظر فردی چه تیمی تیم برترمیدان بود و در اغلب فازهای بازی بر حریف برتری داشت و می توانست با اختلاف گل بیشتری این بازی را به سود خود پایان دهد.اما دو دلیل عمده می توان برای کمرنگ شدن برتری تیم ایران ذکر کرد:

اول اینکه بازیکنان تیم ایران در این بازی موقعیتهای گل بسیاری را با بی دقتی از دست دادند از این میان می توان به هدر دادن یک پنالتی،دو ضدحمله تک به تک با دروازه بان و چند موقیت مناسب که از سمت راست دروازه حریف بدست آمد اشاره کرد.

دوم  در پایان بازی تیم سنگاپور به دلیل عقب بودن در نتیجه و جبران آن اقدام به من تو من کرد که در سه مورد این کار در یک مورد توپ راتیم سنگاپور تصاحب کرد و در دو مورد بازیکنان تیم ایران به دلیل پایان وقت مالکیت اقدام به شوت زنی از راه دور کردند. با توجه به قدرت تکنیکی و بدنی برتر بازیکنان تیم ایران اگر این تیم دارای طرح تاکتیکی مشخصی برای فرار از من تو من حریف بود نه تنها به حریف اجازه کم کردن فاصله امتیازات را نمی داد بلکه از این فرصت برای رسیدن به گلهای بیشتر استفاده می کرد.