اجرای تاکتیک double screen+45drive توسط تیم آلمان

در این بخش با قرار دادن دو فایل تصویری از زمان حمله تیم آلمان قصد دارم به تشریح اجرای تاکتیک هجومی double screen+45drive بپردازم.در این بازی تیم آلمان بارها از این تاکتیک استفاده کرد و در اجرای آن عمدتا موفق بود.در هنگام دیدن این تصاویر به نکات زیر توجه کنید:

.

1-این تاکتیک در سه مرحله اجرا می شد:

a-دو مهاجم داخلی تیم آلمان با screen کردن مدافع مرکزی و مدافع سمت راست دروازه ایران شکافی را در خط دفاعی تیم ایران بوجود می آوردند.

b-مهاجم pointتیم آلمان با حمل توپ و پیشروی به سمت دروازه ایران مدافع جلویی تیم ایران را فریب می داد تا وی برای مارک کردن او بسمتش بیاید و از دفاع جدا شود.این موضوع با فلش قرمز رنگ در تصاویر نمایش داده شده است.

c-مهاجم 45 تیم آلمان به محض اینکه متوجه اورلب مدافع جلویی تیم ایران می شد به سمت دروازه ایران نفوذ می کرد و با دریافت توپ در مسیر و با استفاده از شکاف بوجود آمده در خط دفاعی ایران با دروازه بان تک به تک می شد و اقدام به شوت زنی می کرد.مسیر حرکت این مهاجم در تصاویر با فلش زرد رنگ مشخص شده.

.

2-اگر مدافع جلویی تیم ایران بجای مارک کردن مهاجم انتهایی آلمانها،به پوشش شکاف خط دفاعی ایران اقدام می کرد تیم آلمان قادر به اجرای موفق این تاکتیک نبود.

دانلود کنید