بررسی استارت در کانوپولو

 • استارت بازی

  استارت اول بازی یا اول نیمه اولین شانس برای گرفتن توپ می باشد.گرفتن توپ در استارت یک مزیت واضح است که تلاشی برای بدست آوردن مالکیت اولیه توپ است. موقعیت قایق،قدرت انفجاری و مهارت برداشتن توپ در ترکیب با هم برای تصاحب توپ استارت لازم است.
 • نحوه پاروکشی در استارت

  سه استروک ابتدایی کوتاه و سریع زده میشود،این به این خاطر است که قایق شتاب اولیه برای رسیدن به سرعت بیشینه را بگیرد.در ادامه استروکها باید در فاز کشش کامل و با حداکثر چرخش بدن اجرا شوند.به یاد داشه باشید در این مرحله طول مسیر پارو را فدای تعداد استروک نکنید یعنی برای داشتن استروک بیشترمسیری که پارو در آب طی می‌کند را کوتاه نکنید،بلکه بایستی پاروکشی را در مسیر کامل با جداکثر سرعتی که می‌توانید اجرا کنید.
 • سر خط ایستادن

  جایی قرار بگیرید که کوتاهترین مسیر را به محل فرود توپ در آب داشته باشید.(که معمولاً باید مرکز زمین باشد).برخی از بازیکنان برای غلبه بر چرخش قایق در استروک اول و اینکه مستقیماً در راستای توپ قرار بگیرند،به قایق کمی زاویه می دهند.این کار ممانعت می‌کند از استروک صحیحی که برای شروع استارت نیاز داریم زمانی که قایق را کج قرار می دهید روی استروک اول شما تأثیر می گذارد.نسبت به موقعیت ته قایقتان آگاهی داشته باشید چون تنها لازم است بر اساس قوانین بازی ،فقط ته قایقتان با خط دروازه تماس داشته باشد.
 • مواجهه با توپ

  آنچه برای توپ رخ می‌دهد بستگی به این دارد که چه چیزی برای شما خوبه.اگر اول به توپ رسیدید اونو بردارید وبه هم تیمهاتون پاس بدیدیا در زمین پیشروی کنید.اگه حریف به توپ نزدیکتر بود ولی نوک قایق شما می تونست اول به توپ برسه،توپو با لبه زنی و پاروکشی یکطرفه منحرف کنید.
  کارهایی که می تونید در مواجهه با توپ انجام بدید به قرار زیر هستند:
  • توپ رو بردارید
  • قایقتون رو بین توپ و حریف قرار بدید تاحریف نتواند توپ رو برداره
  • اگر حریف توپ رو برداشت از پیشرویش جلوگیری کنید
  • پاس حریف رو بلوکه کنید