تمرینات تخصصی کانوپولو

Canoe polo exercises

 • تمرین توپو تعقیب کن

  از این تمرین در انتهای تمرینات گرم کردن برای گرم کردن اختصاصی عضلات درگیر در پاروکشی وپرتاب توپ استفاده کنید.این تمرین می تواند هوشیاری شما نسبت به موقعیت توپ و دید پیرامونیتان در بازی را بهبودبخشد.

 • تمرین پاسکاری ضربدری

  هدف این تمرین انجام دقیق پاسکاری زمانیست که بازیکن از نظر زمان تحت فشار قرار دارد.در بسیاری از لحظات بازی اشتباه در پاسکاری شانس تیم شما برای برتری را به شدت کاهش می دهد.غالبا پیروزی یک تیم به توانایی آن در حفظ آرامش و پاسکاری دقیق توسط بازیکنان تیم وابسته است.

 • تمرین پاسکاری استرالیایی

  برای انجام این تمرین شما به دو گروه از پاروزنان احتیاج دارید که در دو گوشه از یکی از کنارهای استخر جایگیری کنند.هدف اصلی این تمرین بهبود زمانبندی در زمان پرتاب است.هدف اصلی دیگر این تمرین افزایش قدرت دریافت وپرتاب در حالتی است که قایق شما با حداکثر سرعت در حرکت است.

 • تمرین T زنی

  این تمرین عموما تمرین مناسبی برای بالا بردن اعتماد به نفس بازیکنان است.این تمرین به بازیکن حفظ موقعیت برتر قایق در برابرحریف و فرار از فشار وی زمانیکه در یک مسابقه کانوپولو توپ را در اختیار دارد آموزش می دهد.به علاوه تواناییهای بازیکن برای چرخش , کنترل و مانور با قایق را بهبود می بخشد.

 • تمرین پاسکاری ستاره ای

  برای اجرای این تمرین حداقل به6 پاروزن احتیاج دارید.این تمرین برای بهبود مهارتهای پرتاب،دریافت و زمانبدی طراحی شده و یکی از 53 تمرینی است که اوان بیسلی در کتاب “Canoe polo – basic skills and tactics” آن را تشریح می کند.

 • تمرین اگه می تونی منو بگیر

  این یک تمرین سرعتی است که در قالب یک بازی تگ زنی ارائه می گردد.هدف اصلی این تمرین بالا بردن سرعت قایق وتوان سرعتی پاروزن است.این تمرین را می توان با دو بازیکن یا بیشتر اجرا کرد.