muscles

ساختار عضلات

پاروکشی قایقرانی شامل استفاده از فیبرهای عضلانی استقامتی (کند انظباض) و فیبرهای عضلانی قدرتی (تند اقباض) میشود.پاروزن باید مطمئن شود هر دو آنها در تمرینات تقویت می شود.بسیاری از افراد به دلیل اینکه به طور مادرزادی ظرفیت بیشتری را نسبت به نوع دیگر دارند،ناخواسته میل بیشتری دارند که به آن نوع فشار بیشتری وارد کنند و ازتوسعه نوع دیگر غافل می مانند.در نتیجه ممکن است آنها در برخی از مسابقات و رقابتها که آرزو دارند درآنها تخصص یابند،ناکارآمد شوند.

انواع فیبرهای عضلانی(تند انقباض-کند انقباض)

توسعه وتقویت عضلات در ترکیب با شرایط قلبی عروقی است که به شما امکان می دهد تمرینات با شدت و فشار لازم برای به حداکثر رساندن پاسخ بدن به تمرینات را اعمال کنید.اگر عضلات به اندازه کافی تقویت نشوند ورزشکار نمی تواند فشار کافی برای تحریک سیستم های انرژی را تحمل کند.

دونوع اصلی از فیبرهای عضلانی وجوددارد:گروه اول استقامتی هستندو به آنها فیبرهای عضلانی با انقباض آهسته گفته می شود.دسته دوم فیبرهای عضلانی سرعتی قدرتی هستند و به آنها فیبرهای عضلانی با انقباض سریع می گویند.دو زیرگروه از فیبرهای عضلانی با انقباض سریع وجود دارد که عبارتند از:

فیبرهای عضلانی تند انقباضA یا فیبرهای تند انقباض دیرخسته شونده

فیبرهای عضلانی تند انقباضB یا فیبرهای تند انقباض سریع خسته شونده

فیبرهای عضلانی کند انقباض پیوسته به اکسیژن نیاز دارند و آن را برای شروع فعالیت ذخیره می سازند ولی به سرعت به جایگزینی این ذخایر از هوای بیرون نیاز پیدا می کنند.این فیبرهای عضلانی نسبت به خستگی بسیار مقاوم هستند و با داشتن شبکه گسترده ای از مویرگها به اکسیژن تولید شده دسترسی می یابند.

فیبرهای با انقباض آهسته برای انجام فعالیتهای استقامتی مناسب هستند.حال آنکه فیبرهای با انقباض سریع برای اعمال سرعت و قدرت به صورت فوری و بدون صرف زمان زیادی برای ذخیره سازی و بازیابی اکسیژن از هوای بیرون به کار می رود.تمرینات با وزنه و تمرینات پرفشار توانایی آنها برای تجزیه گلیکوژن ونهایتا انجام فعالیت را ارتقا می دهد.ورزشکاری که درصد بیشتری از عضلات با انقباض سریع دارد ممکن است زودتر خسته شود ولی پس از مدت زمان کوتاهی دوباره در بالاترین سطح از سرعت به فعالیت ادامه می دهد.

مسابقات قایقرانی سرعتی دربرگیرندههر دو عنصر استقامت و قدرت می باشد استقامت در واقع توانایی شما برای پیمودن مسیر بدون اینکه خیلی خسته شوید می باشد و قدرت در مواقعی مانند شتاب دادن به قایق برای انجام استارت به کار می رود.

پاروزنی پیوسته مسافت عملکرد فیبرهای عضلانی با انقباض کند را افزایش می دهدو استقاامت ورزشکار را افزایش می دهد.بسیاری از ورزشکاران از دیگر تمرینات استقامتی مانند دوچرخه سواری و شنا برای بهبود استقامت بدنیشان استفاده می کنند.انجام این تمرینات بی شک استقامت عمومی آنها را بالا می برد اما به طور ویژه این تمرینات برای به حداکثر رساندن توان استقامتی ورزشکار در مسابقات قایقرانی کافی نیست.این موضوع بدان دلیل است که عضلات متفاوتی در پاروکشی نسبت به دویدن یا شنا به کار می رود.

بعلاوه اگر تمام پاروکشی ها باسرعت پایین انجام گیرد،قدرت عضلانی فرد پس از مدتی تحلیل می رود.این بدان دلیل است که پاروکشی با سرعت پایین فیبرهای عضلانی تند انقباض را فعال نمی کندو این فیبرها پس ازمدتی ضرفیت و توان خود را از دست می دهند و سرعت ورزشکار کاهش می یابد.تمرینات قدرتی از این امر جلوگیری می کند.

بیشتر مردم زمانی که درباره تمرینات قدرتی می شنوند،فکر می کنندمنظور تمرینات با وزنه است در حالی که مقصود روشی است برای افزایش قدرت در مسابقات سرعتی.