مسئولان بازی در مسابقه کانوپولو

CANOE POLO GAME OFFICIALS

3.وقت نگه دارها (دو نفر)

تجهیزات:

ماشین سوت زن، 2 عدد تایمر، فرم های انظباطی و اخراج بازیکن

وظایف:

ثبت کل زمان بازی

اعلام پایان زمان بازی

گرفتن زمان برای بازیکن اخراج شده

اطلاع دادن پایان زمان اخراج به داوران وقت نگه دار

نگه داشتن زمان درتایم اوت ها

ثبت زمان 60 ثانیه مالکیت تیمی

1. داور اول (اصلی)

باید نظارت کلی بر بازی داشته باشد.
تصمیم نهایی به عهده ی داور اوّل(داور اصلی) می باشد.
در طول بازی حکم بازرس را دارد.

2. داور دوم

باید نظارت کلی بر بازی داشته باشد.

در طول بازی حکم بازرس را دارد.

5.داوران خط نگه دار(2نفر)

در سمت مقابل میز داوران جای می گیرد.

با بالا بردن دست خود یا پرچم اعلام می کند که بازیکنان تیم ها سر جای خود قرار گرفته اند.

اعلام گذشتن توپ از خط دروازه و به ثمر رسیدن گل

خطای استارت را اطلاع می دهد.

بر بازیکنان اخراج شده نظارت می کند.

یک توپ اضافه دارد برای زمانی که توپ بیرون رود، گم شود و غیره…

4.امتیاز نگهدار

ثبت تیم ها
ثبت گل ها
ثبت بازیکنان اخراجی
ثبت بازیکنانی که گل زده اند

6.بازرس فنی

مسول چک کردن تجهیزات قبل و در حین مسابقه