مشکلات الگوی پوشش در فاز حمله تیم ایران

در این بخش دو فایل تصویری از این مسابقه را برای شما قرار داده ام که زمان پرتاب شوت توسط مهاجمین تیم ایران به سمت دروازه آلمان را نشان می دهد.در هنگام دیدن این تصاویر به نکات زیر توجه کنید:

.

1-در زمان زدن ضربه نهایی تمام مهاجمین تیم ایران در یک خط بوده وفاصله آنها با دروازه حریف بسیار کم است.خط زرد رنگ ترسیم شده بیانگر این مطلب می باشد.

2- در زمان شوت نهایی تیم ایران فاقد مهاجم point است و محدوده ای که باید این بازیکن در آن مستقر باشد با دایره قرمز رنگ نشان داده شده است.

.

این عوامل باعث می شود مدافع جلوی تیم آلمان در ضدحملات به راحتی برتری یابد و مهار وی برای بازیکنان تیم ایران بسیار دشوار شود.

دانلود کنید