موشکافی مهارتهای پایه پاروکشی

paddling technique

اولین چیزی که یک قایقران باید یادبگیرد پارو زنی روبه جلو.روبه عقب و البته ایست کردن است

قبل از اینکه شما خواندن در این باره را کنار بگذارید و بگویید آماده پاروزنی رو به جلو هستید باید بدانید که افراد بسیاری کتابهای کاملی درباره پاروزنی روبه جلو و تکنیکهای آن نوشته اند و پاروزنهای حرفه ای زمان بسیاری را برای بهبود و اصلاح عادتهای بد خود در این باره صرف کردند

بخشهایی که در ادامه آمده برای موشکافی و تشریح چگونگی شروع کردن پاروزنی و بهبود آن است و در ادامه نکات پیشرفته برای تنظیم تکنیک پاروزنی به منظور سرعت بخشیدن به پاروزنی و موثرتر کردن آن بیان شده.