معرفی کتاب مربیگری سطح یک کانوپولو

درباره کتاب

کتاب حاضر با عنوان (مربیگری کانوپولو سطح یک) (Level 1 Canoe Polo Coaching Course )در دوره های مربیگری کانوپولو مخصوص مربیان باشگاهی در فدراسیون قایقرانی استرالیا به عنوان منبع اصلی آموزش تئوری این دوره به کار می رود.همچنین این کتاب یک کتاب جامع و پایه که در برگیرنده اغلب آموزشهای بنیادین مربیگری،تکنیک ها و مهارت های فردی پایه و الزامی و اساس و ساختار تاکتیکهای تیمی است.

فصول ابتدایی این کتاب بیشتر بر آموزشها و مهارتهای عمومی مربیگری،آشنایی با تجهیزات رشته ورزشی کانوپولو و آموزش قوانین آن تمرکز دارد.در بخشهای میانی کتاب آموزش و تشریح مهارتهای فردی و تکنیکهای پایه کانوپولو مورد بررسی قرار گرفته است.این تکنیکها اغلب ساده و پایه  هستند و آموزش صحیح و کامل آنها امری مهم وحیاتی است،زیرا عدم آموزش صحیح و درست این تکنیکها به ورزشکاران راه را برای یادگیری مهارتهای پیشرفته تر در آینده دشوار وحتی ناممکن می سازد.در فصول انتهایی این کتاب تاکتیکهای بازی کانوپولو دربخش دفاع،حمله و فازهای انتقالی مورد بررسی قرار گرفته است.در بخش دفاع استراتژیها و ساختارهای دفاعی و اشکال مختلف آن به صورت فهرست وار بیان شده و نکات کلیدی در مورد هر یک از آنها ذکر شده است.در این بخش به پرسینگ نیز پرداخته شده است.
در بخش حمله بدون اشاره به استراتژیهای هجومی عمدتا با مثالهای تصویری برخی از تاکتیکهای هجومی بیان شده اند.در مورد فازهای انتقالی نیز اشاراتی گذرا صورت گرفته است.

تعداد صفحات:130

canoe polo book

فهرست مطالب

بخش اول-درآمدی بر مربیگری
بخش دوم-مدیریت مقابله با خطرات احتمالی

                   مدیریت خطرات احتمالی-شناسایی خطرات

بخش سوم-پیشگیری از صدمات و آسیبهای ورزشی
بخش چهارم-مرور قوانین پایه کانوپولو

                   قوانین بازی

                  علائم دست داور

                  کارتهای اخطار

                  محدوده بازی

                  بازرسی

بخش پنجم-تجهیزات

                   تجهیزات

                 انتخاب قایق

                 انتخاب پارو

                 تجهیزات دیگر

بخش ششم-آموزشهای مربیگری

                نقش ها و شیوه های مربیگری

                مدیریت گروه

               آموزش مهارت های ورزشی

              ابزار کمک آموزشی و منابع

بخش هفتم-برنامه ریزی

              نکات برنامه ریزی

              نمونه ای از یک جلسه تمرینی

بخش هشتم-تکنیکهای پایه
بخش نهم-مهارتهای پایه در پاروکشی

             پاروکشی مستقیم

             گردش از جلو

             گردش از عقب

             پاروکشی از پهلو

             گردش محوری

             ترکیب انواع پاروکشی ها

بخش دهم-مهارتهای پایه در کنترل و مانور قایق

             کنترل قایق

            چرخش سطحی

             لبه کردن

            کنترل نوک و ته قایق

            چرخش به دور توپ

            دفاع در برابر تکل

            چرخش به داخل تکل

بخش یازدهم-مهارتهای پایه کار با توپ

             برداشتن توپ

            پاس بیس بالی

            پاس دو دستی

            پرتاب با چرخش بازو

            دریافت

            پرتاب شوت

            دریبل زنی 

بخش دوازدهم-مهارتهای پایه کار با پارو

            گرفتن و بلوکه کردن توپ

            دروازه بانی

بخش سیزدهم-اصول و مبانی دفاع

             اصول و مبانی دفاع

             انواع دفاع 

             پرس

            دفاع منطقه ای

          روشهای اجرای دفاع منطقه ای

          دفاع منطقه ای 1-3-1

          دفاع منطقه ای 2-2-1

         دفاع منطقه ای 2-2-1-ایستا

         دفاع منطقه ای 2-2-1-چرخشی

         دفاع منطقه ای 2-2-1-تعقیبی

         نکات عمومی در دفاع منطقه ای

         دفاع انتقالی

بخش چهاردهم-اصول ومبانی حمله

         انواع حمله

        اصول کلیدی در حمله

        ضدحمله

نویسنده

نویسنده:دانکن کوچران Duncan Cochrane

مترجمین:ابراهیم هاشمی نژاد و زهرا اصلانی