تیم کانوپولوی خود را با نرم افزار آنلاین SportEasy مدیریت کنید!

  1. زمان خود را مدیریت کنید

  2. انسجام تیم خود را افزایش دهید

  3. پایگاهی برای آنالیز آمار تیمتان داشته باشید

  4. استفاده از این نرم افزار آنلاین رایگان است